• Verkoopsprijzen : Residentie Kamerijck

  • App. 118/001 : 312.561,00 eur
  • App. 118/002 : 323.479,00 eur
  • App. 118/101 : 261.719,00 eur
  • App. 118/102 : 287.894,00 eur
  • App. 118/201 : 261.719,00 eur
  • App. 118/202 : 287.894,00 eur

   

  * zonder registratie en notariskosten.
  ** er werd een forfaitair bedrag voorzien van 10.000,00 eur voor de keuken, keuze volgens koper.
   

  Er worden 6 appartementen opgetrokken op een perceel van 8 are.

  De appartementen bieden een comfortabel terras met een mooi uitzicht en een unieke oriëntering. Winkels en diensten als lagere school, postkantoor, sportterreinen zijn vlak in de buurt.

   

  Dit commercieel lastenboek biedt de koper de mogelijkheid om de algemene kwaliteit van het project en van de dienst te beoordelen. Het commercieel lastenboek heeft betrekking op de ruwbouw , de afwerking en de technieken van de gemeenschappelijke en private ruimtes van het gebouw.

  Bepaalde elementen beschreven in dit document zullen niet noodzakelijk gelden voor alle appartementen. Bij het lezen van dit document dient men het plan te bekijken van elk appartement, dat hier is bijgevoegd. De samenstelling en beschrijving van het appartement zijn vermeld in de basisakte.

   

  De keuze van eventuele merken van materialen of apparaten wordt overgelaten aan de architect en de bouwheer. Het zal aan de architect toekomen om op het ogenblik dat de technische fiches worden goedgekeurd bij aanvang van de werken, te controleren of het kwaliteits- en prestatieniveau overeenstemt met het niveau voorgesteld in deze beschrijving.

   

  Voor wat betreft brandveiligheid worden alle wettelijke voorschriften nageleefd.

  BTW-tarief

  Bij aankoop van een 1ste en eigen appartement kan de koper genieten van een verminderd btw-tarief van 6% tot eind 2022.
  Voor andere kopers geldt het klassieke tarief van 21%.
  Onze prijzen zijn 6% btw ingecalculeerd.

  E-peil van de appartementen

  Onze 6 appartementen hebben een E-peil dat lager is dan 20 waardoor wij beter doen dan de huidige norm voor 2022 die 30 is.
  Concreet betekend dit :

  • 118/001 : E15
  • 118/002 : E16
  • 118/101 : E16
  • 118/102 : E16
  • 118/201 : E16
  • 118/202 : E15

  Hierdoor bekomt de koper een vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende 5 jaar.
  De leidingen voor een latere in te bouwen airco worden voorzien en wij zorgen via een aanpassing van de zonnepanelen voor een ongewijzigd E-peil.
  Op de bovengrondse parking worden wachtleidingen voorzien voor een mogelijk latere installatie van elektrische laadpalen.
  Achteraan bevindt zich ook een fietsenstalling waar ook een laad modaliteit voor elektrische fietsen is voorzien.

 • Download hier het verkoopslastenboek en de verkoopplannen.

 • Wil je meer informatie?

  Contacteer ons gerust!